Kontakt: +46 (0)10 150 19 00

AcryliCon® International

På grund av de stora geografiska avstånden mellan våra multinationella kunder, har en grupp AcryliCon specialister rest världen runt de senaste åren för att installera AcryliCon system. Extern press och lokal efterfrågan har medfört nyetableringar av AcryliCon-kontor världen över.

Den globala efterfrågan på AcryliCon system, har lett till en revision av AcryliCon Gruppens struktur.

1998 blev AcryliCon International upprättat. AcryliCon International Ltd. har basen i Storbritannien, och har fullt ansvar för installationer i de länderna som inte har lokala säljkontor. AcryliCon Internationals ledning består av nyckelpersoner från alla delar av AcryliCon Gruppen. Dessa personer är tillsatt för att säkra att kvalitetsstandarden som är förväntad på hemmamarknaden också blir upprätthållen internationellt.

AcryliCon Internationals funktion är också att vara en aktiv part i utvecklingen av förhållandet till kunder som opererar på ett internationellt plan vilka efterfrågar samma ekonomi, kvalitet och ledarskap från AcryliCon, oberoende av geografiskt område. Till internationella kunder, och dess dotterföretag, kan AcryliCon International Ltd. erbjuda flera fördelar, bland annat dessa;
  • Omedelbar leverans och installation av AcryliCon system, var som helst, världen över.
  • Belägget läggs endast av kunniga och erfarna hantverkare.
  • En ledning som har erfarenhet att lösa de problem som uppstår på områden med otillräcklig lokal support.
  • Fullt tillmötesgående när det gäller den lokala ledningens preferenser om ?installationen, design och specifikationer.
  • En enhetlig och komplett kedja från design till färdig installation, inklusive alla de normala garantier som associeras med AcryliCon system.
  • All teknisk information och systembroschyrer finns producerad på engelska. Översättningar till de flesta språk är tillgängliga hos AcryliCon International.

Ac Acrylicon Fogfriagolv AB


Björneborgsgatan 25
854 60 Sundsvall

Tel: +46 (0)10 150 19 00

Hela Sverige


Michael Nyh 
Säljare/representant
Tel: +46 (0)70 604 58 10
michael.nyh@acrylicon.se

Gävleborg,  Dalarna och Värmland


​​​​​​​Sven-Åke Westerlund
Säljare/representant 
Tel: +46 (0)70 817 57 71
ake.westerlund@acrylicon.se