Begär offert

Acrylicon® Industri System

Beskrivning

AcryliCon Industri System är en 5-6 mm tjock murbruk system med hög tryckhållfasthet. AcryliCon Industri System har väldigt låg krympspänning, mycket hög slitstyrka och extremt lång hållbarhet. På grund av Acrylicon systems kemiska bindning kan AcryliCon Industri System användas som underlag för andra AcryliCon System, till exempel Dekor eller Flake. Golvet kan levereras med halkskydd i olika gradering och mättnad till kundens specifikationer. AcryliCon Industri System kan också speciellt utformas för installation i temperaturer ner till -30 grader.

Underlag

De krav som måste uppfyllas för att säkerställa ett industrigolv med optimal hållbarhet och en bra bindning till underliggande betong, stål, aluminium etc. säkerställs genom noggrann visuell inspektion samt utvärdering och förberedelse av ytan innan golvet läggs. Betong ska vara av kvalitet B20 eller bättre, hållfastheten och kvaliteten måste vara hög. Ytan måste också vara fri från partiklar, damm, olja eller fett samt homogen. Ytan behöver i regel rengöras noggrant och behandlas innan installation av industrigolv kan göras. Fukthalten i underlaget får inte vara mer än 5 vikt-% och det få inte förekomma att fukt tränger igenom underifrån. AcryliCon måste informeras om underlagets specifikationer, speciellt om golvet har behandlas eller innehåller någon tillsats som kan påverka härdnings- eller installationsprocessen. Golvet bör ha en temperatur av minst 5°C och en maximal temperatur av 27°C för våra standardlösningar. AcryliCon kommer att utföra tester på det aktuella området före installation. Dessa tester ska undersöka vidhäftningen mellan AcryliCon Industri System och underlaget samt ta fram information om betongens porositet, fuktighet, renhetsgrad och dess styrka och kvalitet. Syftet är att säkerställa det bästa möjliga resultat av slutprodukten.

Egenskaper och installation

AcryliCon Primer, Bodycoat och Sealer är syntetiska hartser som är; transparent, fritt från lösningsmedel och så kallade ”VOC” komponenter, av medium viskositet, icke gulnande, giftfria, tvåkomponents modifierad metylmetakrylat. Acrylicon Bodycoat 1061 SW används som Bodycoat för att uppnå dekorativt färgade kvartsgolv med hög slitstyrka och mycket lång hållbarhet. AcryliCon Sealer som används som transparent ytskikt med hög slitagemotstånd. Härdningstiden är cirka 1 timme vid 20°C. Lägsta temperatur för installation är 5°C. AcryliCon kan även erbjuda lösningar för installation ner till -25°C.

Teknisk Information

Beläggningens kvalitet hänvisas till DIN 1164. Angivna värden är genomsnittsvärden. Leverantören är ansvarar inte för eventuella förändringar av egenskaper till följd av varmvattensbelastningar på 68°C och över, samt temperaturchock vid varierande påfrestningar av varmt och kallt vatten. ​​​​​​​

Tryckhållfasthet (DIN1164): 104 N/mm2
Draghållfasthet vid böjning (DIN 1164): 27,5-37,5 N/mm2
Elasticitetsmodul (DIN53457): 7000-20300 N/mm2
Vatten absorption fyra dagar (DIN53495): 60 mg
Ytresistans (ASTM D 147): 6.0.10 12 ohm
Temperaturuthållighet: Bibehållen resistans upp till 68 °C.
Kemisk motståndskraft: Gott motstånd emot de flesta syror, alkalier, oljor och fetter, rengöringsmedel, se separat kemiskt motståndslistan.
Halkskydd (Scofa – ASTM C – 1028): Torr: 0.84 Med AluOxide: Torr: 1,14 Våt: 0.85 Med AluOxide: Våt: 1.10 
[elementor-template id="220"]