Begär offert

Acrylicon® Multi-Grip System

Beskrivning

Acrylicon Multi-Grip System är ett industriellt enfärgat system som kan användas på områden med höga termiska och mekaniska påfrästningar.  Systemet är lämpligt för parkeringsplatser, gångbanor och ramper med hjälp av det integrerade slitagemotståndet. Tjockleken på systemet är 2-4mm och glasfiberarmning kan installeras i systemet som skydd mot eventuella rörelser och sprickor i underlaget. Systemet är konstruerat för användning i utom- och inomhusklimat där temperaturen kan variera. Elasticiteten och flexibiliteten håller sig även vid låga temperaturer vilket förbättrar golvets resistens mot bildäcks slitage och påfrestningar. Multi-Grip systemet har ett exceptionellt motstånd mot chemikalier, slitage och brand. Golvet är således även resistent mot salt och föroreningar som bilar drar med sig in på golvet. Acrylicon Multi-Grip system har en halkbeständig yta som ger fäste även vid vått golv som kan förekomma både under vinter och sommartid.

 

Underlag

De krav som måste uppfyllas för att säkerställa ett industrigolv med optimal hållbarhet och bra bindning till den underliggande betongen säkerställs genom noggrann visuell inspektion, samt utvärdering och förberedelse av ytan innan golvet läggs. Betongens kvalitet måste vara god och hållfastheten måste vara minst 22,5N/mm². Ytan måste också vara fri från partiklar, damm, olja eller fett samt homogen. Acrylicon System kan också binda  till andra underlag, du bör i dessa fall kontakta Acrylicon för råd. Ytan måste i regel rengöras noggrant och behandlas innan installation av industrigolv kan utföras. Det är nödvändigt att täta underlaget från stigande fukt och grundvattentryck. Fukthalten i underlaget får inte vara mer än 5 vikt-% och det få inte förekomma att fukt tränger igenom underifrån. Skulle det finnas några tvivel om fuktigheten i betongen kan en isolerad hygrometer användas för att mäta av fuktigheten. I situationer som kräver snabb installation kan Acrylicon tillhandahålla snabba härdningssystem som alternativ till traditionell betong. AcryliCon måste informeras om underlagets specifikationer, speciellt om golvet har behandlas eller innehåller någon tillsats som kan påverka härdnings- eller installationsprocessen.

 

Egenskaper och installation

Acrylicon Primer, Flexible, Bodycoat och Sealer resins är transparanta, fritt från lösningsmedel, vid härdat tillstånd giftfritt och av medium viskositet. Pigmenterad Acrylicon Bodycoat används för att erhålla slitagetåliga och enfärgade golv. AcryliCon Sealer används som ett transparent ytskikt med högt slitagemotstånd. Härdningstiden är vid 20°C ca 1 timme. Lägsta temperatur för installation är 5°C. AcryliCon kan även erbjuda lösningar för installation ner till -25°C

Teknisk Information

De tekniska egenskaperna för Acrylicon-systemet utvärderas enligt EN-, ASTM- eller ISO-standarderna och resultaten är medelvärden framtagna under lämpliga och rekommenderade installations- och användningsförfaranden. Leverantören ansvarar inte för eventuella förändringar av egenskaper till följd av varmvattensbelastningar på 68°C och över, samt temperaturchock vid varierande påfrestningar av varmt och kallt vatten.

Tryckhållfasthet (DIN1164): 58 N/mm²
Böjhållfasthet (DIN 1164): 14 N/mm²
Vattengenomtränglighet (DIN 1062-3:2008): <0,001 kg/(m²­.h­0,5)
Vidhäftningsstyrka (DIN / EN 1542:1999): Betong och Stål: >2,0 MPa
Glidmotstånd (ASTM C1028 (SCOF)): Torr: 0.84 / 1.14 (+ AluOxide). Blöt: 0.85 / 1.10 (+AluOxide)
Glidmotstånd (BS 7976 (TRL Pendulum Test): Torr: 68. Blöt: 61
Temperaturbeständighet: Tolerant för långvariga temperaturer upp till 65°C
Nötningsmotstånd (EN ISO 5470-1 (Taber)): <1000 mg (genomsnittlig förlorad massa)
Kemisk Beständighet (EN13529): Utmärkt
Brandklass (EN 13501-1): Bfl – s1

Ladda ner PDF Acrylicon Multi-Grip System 
[elementor-template id="220"]