Begär offert

Rätt industrigolv för livsmedelstillverkning

Vad är rätt golv till stora industrikök där livsmedelstillverkning tar plats? Det finns vissa kriterier som är viktiga att gå efter när man lägger golv för livsmedelstillverkning. Det vanliga i Sverige är att man lägger stor vikt på att anpassa lokalerna efter de stränga föreskrifterna från Livsmedelsverket.

”De föreskrifter som svenska Livsmedelsverket har är gemensamma för alla slags livsmedelstillverkning i hela EU. Här är det inte endast tåligheten på golvet som är det viktiga, här är hygienen på industrigolvet det centrala.”

Det får inte finnas några svårigheter med att rengöra industrigolvet, golvet får heller inte innehålla några giftiga komponenter. För att underlätta rengöringen ska ytorna vara helt släta, detta lyfter Livsmedelsverket fram med sina egna ord på deras hemsida ”täta, släta och lätta att rengöra”. Det är viktigt att golven tillverkas på sätt som är fogfria. Dessa kriterier måste följas för att få ett godkänt industrigolv.

Hur man rengör industrigolv på rätt sätt

Vid tillverkning av livsmedel är det väldigt viktigt att hålla rent i lokalen, därmed även golvet.

”Även om golvet inte utgör den yta där man tillagar livsmedel, bör det ändå vara tillräckligt rent så att smuts och damm inte hamnar i maten som tillagas. Därför måste golvet rengöras tillräckligt noggrant.”

Låt oss gå igenom de kraven på riktlinjer som gäller när man rengör industrigolv för livsmedelstillverkning.

Undvik skarvar på golvet

Se exempelvis till att inte ha några skarvar liggandes på industrigolvet där smuts och damm lätt fastnar och börjar gro. Försök hålla golvet så lättåtkomligt som möjligt för rengöring, låt det inte finnas några gömslen där smuts får tillfällen att fastna.

Använd rikligt med rengöringsmedel

Det är även viktigt att man använder ett rengöringsmedel som klarar av att utrota alla skadliga bakterier. Dessa rengöringsmedel finns som miljövänliga alternativ utan starka kemikalier. Det är upp till företaget att välja rätt rengöringsmedel som uppfyller dessa krav.

Regelbunden rengöring

Rengöring av industrigolv för livsmedelstillverkning behöver göras noggrant varje dag efter användning, utan undantag.

Ansvar för hygienen

Varken Livsmedelsverket eller någon annan myndighet kontrollerar om hygienen på företaget sköts, det är upp till företaget själv att ta ansvar för.

”Däremot har företagen själva ansvaret för att utföra egna kontroller av den egna hygienen på kök som används i livsmedelstillverkning.”

Företaget måste införa regelbundna rutinkontroller och kunna presentera dokumentation på hur kontroller genomförs. Innehållet i maten måste kunna anges och identifieras för krishantering, om något skulle tillstöta i livsmedelsprocessen. Bevis genom dokumentation måste kunna presenteras för hur man reducerar säkerhetsriskerna i livsmedelsprocessen.