Begär offert

Acrylicon® Wall System

Beskrivning

Acrylicon Wall System är ett extremt hållbart, hygieniskt och långvarig väggbeklädnad som innehåller dekorativa flingor. Wall systemet är alternativet till kakelplattor fast utan fogar, krav på tätskikt och kan installeras i en bråkdel av tiden som det tar med traditionellt kakel. Med hjälp av Acrylicons unika förmåga att kemiskt binda till befintliga ytor kan Acrylicon Wall System och Acrylicon Floor System tillsammans användas för att tillhandahålla en verklig monolitisk yta från golv till tak.

Underlag

De krav som måste uppfyllas för att säkerställa ett industrigolv med optimal hållbarhet och bra bindning till den underliggande betongen säkerställs genom noggrann visuell inspektion. Underlaget måste vara fast, fritt från smuts, olja, damm och andra föroreningar som skulle förhindra härdningen. Acrylicon Wall System kan appliceras på ett underlag med en relativ fuktighet upp till 95%. Acrylicon Wall System kan appliceras på underlag som t.ex. kakel, gips och betong. För ytterligare råd och beställning, vänligen kontakta oss för en kostnadsfri offert.

 

Egenskaper och installation

Acrylicon Wall System resins är transparenta, lösningsmedelfria, icke-toxiska när de härdat och av medelviskositet. Acrylicon Wall Bodycoat är en lätt elastisk harts som kan pigmenteras på plats och kunden kan välja mellan ett stort utbud av färgade dekorativa flingor som kan vara heltäckande eller delvis täckande. Acrylicon Wall Sealer används som en färglös skyddande toppbeläggning med högt slitagemotstånd. Härdningstiden är cirka 1 timme vid 20°C. Den lägsta appliceringstemperaturen är 5°C.
.

Teknisk Information

De tekniska egenskaperna för Acrylicon-systemet utvärderas enligt EN-, ASTM- eller ISO-standarderna och resultaten är medelvärden framtagna under lämpliga och rekommenderade installations- och användningsförfaranden.

Tryckhållfasthet (DIN1164): 64 N/mm²
Böjhållfasthet (DIN 1164): 19 N/mm²
Vattengenomtränglighet (DIN 1062-3:2008): <0,001 kg/(m²­.h­0,5)
Vidhäftningsstyrka (DIN / EN 1542:1999): Betong och Stål: >2,0 MPa
Shore hårdhet (DIN 53505 / ISO 868 / ASTM D2240): 78D
Temperaturbeständighet: Tolerant för långvariga temperaturer upp till 70°C
Nötningsmotstånd (EN ISO 5470-1 (Taber)): <1000 mg (genomsnittligt förlorad massa)
Kemisk Beständighet (EN13529): Utmärkt

Ladda ner PDF Acrylicon Wall System 
[elementor-template id="220"]