Begär offert

Acrylicon® Flake System

Beskrivning

AcryliCon Flake System är ett 2-3 mm tjockt golv, tillsatt med dekorativa flingor. AcryliCon Flake System är speciellt utformad för stora, dekorativa ytor och kommer i en myriad av olika färger och blandningar för varje önskan och behov. AcryliCon Flake System levereras i ett mycket estetiskt utförande, och ger oss möjlighet att leverera golvet med granit eller marmor inom en bråkdel av tiden som det tar för konventionella system. Golvet kan levereras med halkskydd i önskad gradering och mättnad till kundens specifikationer. AcryliCon Variant System kan levereras med antibakteriellt skydd. AcryliCon Flake System har en oöverträffad hållbarhet och utseende som verkligen ger valuta för pengarna.

Underlag

De krav som måste uppfyllas för att säkerställa ett industrigolv med optimal hållbarhet och bra bindning till den underliggande betongen säkerställs, genom noggrann visuell inspektion samt utvärdering och förberedelse av ytan innan golvet läggs. Betongen ska vara av kvalitet B20 eller bättre, hållfastheten och kvaliteten måste vara hög. Ytan måste också vara fri från partiklar, damm, olja eller fett samt homogen. Ytan måste i regel rengöras noggrant och behandlas innan installation av industrigolv kan göras. Fukthalten i underlaget får inte vara mer än 5 vikt-% och det få inte förekomma att fukt tränger igenom underifrån. AcryliCon måste informeras om underlagets specifikationer, speciellt om golvet har behandlas eller innehåller någon tillsats som kan påverka härdnings- eller installationsprocessen. Golvet bör ha en temperatur av minst 10°C och en maximal temperatur av 27°C för våra standardlösningar. AcryliCon kommer att utföra tester på det aktuella området före installation. Dessa tester ska undersöka vidhäftningen mellan AcryliCon Flake System och underlaget samt ta fram information om betongens porositet, fuktighet, renhetsgrad och dess styrka och kvalitet. Syftet är att säkerställa det bästa möjliga resultat av slutprodukten.

Egenskaper och installation

AcryliCon Primer, Bodycoat och Topcoat är syntetiska hartser som är; transparent, fritt från lösningsmedel och så kallade ”VOC” komponenter, av medium viskositet, icke gulnande, giftfria, tvåkomponents modifierad metylmetakrylat. AcryliCon Flake Bodycoat är en speciell harts utformat för användning med AcryliCon Flake, för att erhålla dekorativa, vackra golv med lång hållbarhet. AcryliCon Flake Topcoat är en del utav uppbyggnaden av systemet för att skapa det djup som ger AcryliCon Flake System dess estetiska uttryck. AcryliCon Topcoat används som transparent täckfärg för hög nötningsbeständighet. Härdning är ungefär 1 timme vid 20 °C. Lägsta temperatur för installation är 10 °C.

Teknisk Information

Beläggningens kvalitet hänvisas till DIN 1164. Angivna värden är genomsnittsvärden. Leverantören ansvarar inte för eventuella förändringar av egenskaper till följd av varmvattensbelastningar på 68°C och över, samt temperaturchock vid varierande påfrestningar av varmt och kallt vatten.​​​​​​​

Tryckhållfasthet (DIN1164): 84,0 N/mm2
Draghållfasthet vid böjning (DIN 1164): 37 N/mm2
Elasticitetsmodul (DIN53457): 3160 N/mm2
Vatten absorption fyra dagar (DIN53495): mindre än 0,1 %
Brottförlängning (DIN53445): 43 %
Ytresistans (ASTM D 147): 6.0.10 12 ohm
Temperaturuthållighet: Bibehållen resistans upp till 68 °C.
Kemisk motståndskraft: Gott motstånd emot de flesta syror, alkalier, oljor och fetter, rengöringsmedel, se separat kemiskt motståndslistan.
Halkskydd (Scofa – ASTM C – 1028): Torr: 0.84 Med AluOxide: Torr: 1,14 Våt: 0.85 Med AluOxide: Våt: 1.10 
[elementor-template id="220"]