Kontakt: +46 (0)10 150 19 00

Acrylicon® Flake System

Beskrivning


Acrylicon Flake System är ett 2-3mm tjockt golv, tillsatt med dekorativa flingor. Acrylicon Flake System är speciellt utformad för stora, dekorativa ytor och kommer i en myriad av olika färger och flingor blandningar för varje önskan och behov. Acrylicon Flake System levereras i en mycket estetisk utförande, och ger oss möjlighet att leverera granit eller marmor stil golv i en bråkdel av tiden som det ta för konventionella system. Golvet kan levereras med halkskydd i önskad gradering och mättnad till kundens specifikationer. AcryliCon Variant System kan levereras med antibakteriellt skydd. Acrylicon Flake System har en oöverträffad livslängd och utseende som verkligen ger valuta för pengarna.
flake system overviewflake system overview
flake system overview

Underlag


De krav som måste uppfyllas för att säkerställa ett industrigolv med optimal livslängd och ett bra bindning till den underliggande betongen säkerställs genom noggrann visuell inspektion samt utvärdering och preparation av ytan innan golvet läggs. Betongen skall vara av kvalitet B20 eller bättre, hållfastheten och kvaliteten måste vara hög. Ytan måste också vara fri från partiklar, damm, olja eller fett samt homogen. Ytan måste i regel rengöras noggrant och behandlas innan installation av industrigolv kan göras. Fukthalten i underlaget får inte vara mer än 5 vikt-% och det få inte förekomma någon fuktgenomträngning underifrån. Acrylicon måste informeras om underlagets specifikationer, speciellt om golvet har behandlas eller innehåller någon tillsats som kan påverka härdnings- eller installationsprocessen. Golvet bör ha en temperatur av minst 10°C och en maximal temperatur av 27°C för våra standardlösningar. Acrylicon kommer att utföra tester på det aktuella området före installation. Dessa tester ska undersöka vidhäftningen mellan Acrylicon Flake System och underlaget samt ta fram information om betongens porositet, fuktighet, renhetsgrad och dess styrka och kvalitet. Syftet är att säkerställa det bästa möjliga resultat av slutprodukten.
flake system 2flake system1

Egenskaper och installation


Acrylicon Primer, Bodycoat och Topcoat är syntetiska hartser som är; transparent, fritt från lösningsmedel och så kallade ”VOC” komponenter, av medium viskositet, icke gulnande, giftfria, tvåkomponents modifierad metylmetakrylat. Acrylicon Flake Bodycoat är en speciell harts utformat för användning med AcryliCon Flake, för att erhålla dekorativa, vackra golv med lång livslängd. Acrylicon Flake Topcoat är en del av uppbyggnaden av systemet för att skapa den djup som ger Acrylicon Flake System dess estetiska uttryck. AcryliCon Topcoat används som transparent täckfärg hög nötningsbeständighet. Härdning är ungefär 1 timme vid 20 °C. Minsta installationstemperatur är 10 °C.

Teknisk Information


Beläggningens kvalitet hänvisas till DIN 1164. Angivna värden är genomsnittsvärden. Leverantören är ansvarar inte för eventuella förändringar av egenskaper till följd av varmvattensbelastningar på 68°C och över samt temperaturchock vid varierande påfrestningar av varmt och kallt vatten.
​​​​​​​
Tryckhållfasthet (DIN1164): 84,0 N/mm2
Draghållfasthet vid böjning (DIN 1164): 37 N/mm2
Elasticitetsmodul (DIN53457): 3160 N/mm2
Vatten absorption fyra dagar (DIN53495): mindre än 0,1 %
Brottförlängning (DIN53445): 43 %
Ytresistans (ASTM D 147): 6.0.10 12 ohm
Temperaturuthållighet: Bibehållen resistans upp till 68 °C.
Kemisk motståndskraft: Gott motstånd emot de flesta syror, alkalier, oljor och fetter, rengöringsmedel, se separat kemiskt motståndslistan.
Halkskydd (Scofa - ASTM C – 1028): Torr: 0.84 Med AluOxide: Torr: 1,14 Våt: 0.85 Med AluOxide: Våt: 1.10

Användningsområden


Acrylicon Flake System är främst avsedd för ytor med mycket fot trafik och medeltung industri. Vi rekommenderar Acrylicon Flake System för stormarknad, sjukhus, hotell, arenor, skolor, lagerlokaler och andra områden med höga krav på rengöring, hygien, utseende och miljö.

Härdning


Acrylicon Industrial Flooring Systems är fullständigt härdat inom två timmar efter installation och golvet kan sedan belastas (mekaniskt och kemiskt) och tas i bruk utan någon ytterligare stopptid.

Rengöring och underhåll


Regelbunden rengöring med mekaniska rengöringsmaskiner. Cylinder maskiner med inbyggd vakuum är mest lämpliga. Rengöringen kan göras i kombination med avfettningsagent eller med Acrylicon rengöringsmedel. Acrylicon Systems kemiska egenskaper gör att alla reparationer och nyanläggning binder till det befintliga Acrylicon golv utan att det det bildas några fogar och resultatet blir ett monolitisk golv. Kontakta närmaste Acrylicon kontor för vägledning.

Förväntad livslängd


Mer än 20-30 år, enligt våra nöjda kunder – förutsatt korrekta att installationsvillkor finns och underhållsrutiner följs.

Specifikation


Produkt: Acrylicon Flake System Finish: Silkesmatt Tjocklek: 1-3 mm
Färg: Standardkulörer enligt färgkartan, specialblandningar på begäran. Substrat förberedelse och installation enligt instruktioner.
Leverantör: AcryliCon Polymers GmbH

Disclaimer


Denna information och all vidare teknisk rådgivning är baserad på intensiv forskning och många års erfarenhet. Emellertid innebär det inga förpliktelser eller annat juridiskt ansvar från vår sida, även när det gäller befintliga tredje parts immateriella rättigheter, särskilt patent rättigheter. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar under loppet av vidare utveckling. Produkt prestanda som beskrivs i detta dokument kan verifieras genom prövning, som vi rekommenderar bedrivs av kvalificerade experter i samråd med Acrylicon.