Kontakt: +46 (0)10 150 19 00

Bra att veta

Den första reparationen avslöjar de största svagheterna.


Alla golv slits, förr eller senare. Därför måste underhållet vara enkelt och billigt att utföra. Resultatet efter en reparation måste vara optimalt. 
Ett plastbelägg ger dig bästa möjliga förutsättning, men det är stor skillnad på plast i allmänhet och akrylplast i synnerlighet.
Kvalité och livslängd på belägget är avhängigt hållbarheten på mjukgörare och den kemiska konstruktionen och inte bara tryckhållfastheten.
När mjukgöraren diffunderar/tvättas ut ur epoxi blir belägget sprödare och sprödare.
När mjukgöraren diffunderar/tvättas ut ur akryl, blir belägget mjukt och poröst samt at det bildas oönskade porer. Tryckhållsfastheten och böj- & dragstyrkan minskar dramatiskt när mjukgöraren diffunderar ut ur belägget. 
Du kan välja mellan att lägga härdplast och termoplast. Härdplstens(t.ex. epoxi och polyuretan) egenskaper är att när den påförts och härdat så kan den inte "lösas" upp igen. Vid påföring av ny härdplast måste den gamla härdplasten regöras och slipas innan ny härdplast kan läggas på. Detta ger endast en mekanisk bindning vilket innebär att belägget ligger i icke ihop-smälta lager. Termoplaster däremot(t.ex. akryl) kan efter härdningnen "lösas" upp så att gammal och ny beläggning kan smälta samman, alltså en kemisk bindning; under förutsättning att inte belägget blivit poröst.
AcryliCon System(termoplast) är ett specieltillverkat plastbelägg för industrigolv.
Tack vare den unika kemiska konstruktionen blir AcryliCon System inte poröst. AcryliCon system har ett molekylgrepp som kan lösas upp så att gammal och ny beläggning kan smälta samman(kemisk bindning) och eliminerar risken för delaminering.
Betydelsen av golvet blir alltför ofta undervärderat.
Förvaltare/ägare som spar pengar på fel ställe får i regel också betala dyrt för det. 
Vill du ha ett golv som tillfredsställer dina mest långsiktiga krav, också efter 3-7 år, lönar det sig att betala lite extra.
När AcryliCon System en gång är lagt så liger det där- år efter år- något som våra referenser tydligt visar.
AcryliCon System har funnits på den Nordiska marknaden sedan 1977. I Sverige började segertåget 1989.

På vissa ställen skall det mera till för att det skall lukta gott.


Ökar förbruket av rengöringsmedel eller tar det längre tid för att få golvet rent? Då är det förmodligen på tiden att lägga ett nytt golvbelägg. Ett golvbelägg skall vara enkelt och lätt och att hålla rent samt att det skall vara hygieniskt att använda och ge ett gott, estetiskt intryck. Ett plastbelägg ger dig bästa möjliga förutsättning, men det är stor skillnad på plast i allmänhet och akrylplast i synnerhet. Kvalité och livslängd på belägget är avhängigt hållbarheten på mjukgörare och den kemiska konstruktionen och inte bara av tryckhållfasthet. Ett bra exempel på det är när belägget "löser" upp sig och blir poröst. Då är tryckhållfastheten alltför låg och smuts tränger ner i belägget vilket blir nästan omöjligt att hålla rent och börjar lukta illa.
Om, mot förmodan, belägget skulle gå att få rent tar det avsevärt längre tid i förhållande till när belägget var nytt och doseringen av rengöringsmedel måste ökas radikalt, vilket blir dyrbart i längden. 
AcryliCon System är ett specialtillverkat plastbelägg för industrigolv. Tack vare den unika kemiska konstruktionen behåller belägget sina egenskaper och sin utmärkta slitstyrka även om den vaskas ofta. Det är lika enkelt och lätt att rengöra även efter flera års användning.
Betydelsen av golvet blir alltför ofta undervärderat. Förvaltare/Ägare som sparar pengar på fel ställe får som regel också betala dyrt för det. Vill du ha ett golv som tillfredsställer dina mest långsiktiga krav, också efter 3 ­-7 år, lönar det sig att betala lite extra. När AcryliCon Systemen gång är lagt så ligger det där ­ år efter år ­ något som våra referenser tydligt visar.
AcryliCon System har funnits på den Norska marknaden sedan 1977. I Sverige började segertåget 1989.

Närinsmedelindustrins största problem är bakterier och svamparter.


Bakterier och svamparter måste undvikas i näringsmedelsindustrin, kosta vad det kosta vill. Därför ställs det höga krav på de material som används, och då speciellt till golvet.
Ett plastbelägg ger dig bästa möjliga förutsättning, men det är stor skillnad på plast i allmänhet och akrylplast i synnerlighet.
Kvalité och livslängd på belägget är avhängigt hållbarheten på mjukgörare och den kemiska konstruktionen och inte bara tryckhållfastheten.
När mjukgöraren diffunderar/tvättas ut ur epoxi blir belägget sprödare och sprödare.
När mjukgöraren diffunderar/tvättas ut ur akryl, blir belägget mjukt och poröst samt at det bildas oönskade porer. Tryckhållsfastheten och böj- & dragstyrkan minskar dramatiskt när mjukgöraren diffunderar ut ur belägget. AcryliCon System är ett specialtillverkat plastlägg fär industrigolv. Tackvare sin kemiska konstruktion reagerar golvet annorlunda. Belägget har en hög antisptisk kvalité utan porer eller sprickor där bakterier och svampar kan gömma sig och förökas. Betydelsen av golvet blir allt för ofta undervärderat.
Förvaltare/ägare som spar pengar på fel ställe får i regel också betala dyrt för det. 
Vill du ha ett golv som tillfredsställer dina mest långsiktiga krav, också efter 3-7 år, lönar det sig att betala lite extra.
När AcryliCon System en gång är lagt så liger det där- år efter år- något som våra referenser tydligt visar.
AcryliCon System har funnits på den Nordiska marknaden sedan 1977. I Sverige började segertåget 1989.

Oavsett var du befinner dig, andas du in damm.


De flesta golv slits och avger slitagedamm från repor och nötning Det allra minsta
slitagemärke avger faktiskt damm. Det hjälper inte med munskydd när dammpartiklar är
mikroskopiska. Därför är det viktigt att tänka på din hälsa när du arbetar tillsammans med
produkter som inte härdar fullt ut.

Utdrag ur: HÄRDPLASTER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS: 1996:4

"Ofullständigt härdad produkt kan innehålla restmängd av hälsofarlig härdplastkomponent"
Enligt 5 § lagen om kemiska produkter (SFS 1985:426) (Vilken omfattar hantering och
användande av bl.a. härdplastproukter). ­"skall sådana produkter undvikas som kan ersättas
med mindre farliga produkter".

Ett plastbelägg ger dig bästa möjliga förutsättning, men det är stor skillnad på plast i
allmänhet och akrylplast i synnerhet. Kvalité och livsläng på belägget är avhängigt hållbarheten på mjukgörare och den kemiska konstruktionen och inte bara av tryckhållfasthet.
När mjukgöraren diffunderar/tvättas ut ur epoxi blir belägget sprödare och sprödare. När mjukgöraren diffunderar/tvättasut ur akryl, blir belägget mjukt och poröst samt att det bildas oönskade porer. Konsekvensen blir att tryckhållfastheten och böj­ & dragstyrkan minskar dramatiskt när mjukgöraren diffunderar ut ur belägget. 
AcryliCon System är ett specialtillverkat plastbelägg för industrigolv. Tack vare Den unika kemiska konstruktionen åldras denna produkt långt senare, något som ger högre slitstyrka och längre livslängd. Belägget härdar på två timmar och avger inget giftigt damm.
Betydelsen av golvet blir alltför ofta undervärderat.
Förvaltare/Ägare som sparar pengar på fel ställe får som regel också betala dyrt för det.
Vill du ha ett golv som tillfredsställer dina mest långsiktiga krav, också efter 3­-7 år, lönar det sig att betala lite extra.
När AcryliCon System en gång är lagt så ligger det där ­ år efter år ­ något som våra referenser tydligt visar.
AcryliCon System har funnits på den Norska marknaden sedan 1977. I Sverige började segertåget 1989.

Några tål vatten bättre än andra. 


Fiskeindustrin speciellt stora krav på att golvet skall tåla vatten och höga belastningar. Ett plastbelägg ger dig bästa möjliga förutsätning, men det är stor skillnad på plast i allmänhet och akrylplast i synnerlighet.
Kvalité och livslängd på belägget är avhängigt hållbarheten på mjukgörare och den kemiska konstruktionen och inte bara tryckhållfastheten.
När mjukgöraren diffunderar/tvättas ut ur epoxi blir belägget sprödare och sprödare.
När mjukgöraren diffunderar/tvättas ut ur akryl, blir belägget mjukt och poröst samt at det bildas oönskade porer. Tryckhållsfastheten och böj- & dragstyrkan minskar dramatiskt när mjukgöraren diffunderar ut ur belägget. AcryliCon System är ett specialtillverkat plastlägg fär industrigolv. Tackvare sin unika kemiska konstruktionbehåller belägget sina mjukgörande egenskaper och sin suveräna slitstyrka längre, även om det står konstant under vatten.
Därför är vi i Norge marknadsledande på akrylplastbelägg inom fiskeindustri och övrig livsmedelsindustri.
Betydelsen av golvet blir alltför ofta undervärderat.
Förvaltare/ägare som spar pengar på fel ställe får i regel också betala dyrt för det. 
Vill du ha ett golv som tillfredsställer dina mest långsiktiga krav, också efter 3-7 år, lönar det sig att betala lite extra.
När AcryliCon System en gång är lagt så liger det där- år efter år- något som våra referenser tydligt visar.
AcryliCon System har funnits på den Nordiska marknaden sedan 1977. I Sverige började segertåget 1989.

Håller golvytan tar det längre tid.


Ett industigolv kan aldrig bli tilläckligt bra. Förr eller senare kommer hård belastning att sätta sina spår.
När golvytan slits och blir porös får det konsekvenser för hela verksamheten, inte minst för ekonomin. Därför gäller det att redan från början satsa på ett belägg som håller längre. Ett plastbelägg ger dig bästa möjliga förutsättning, men det är stor skillnad på plast i allmänhet och akrylplast i synnerhet.
Kvalité och livslängd på belägget är avhängigt hållbarheten på mjukgörare och den kemiska konstruktionen och inte bara tryckhållfastheten.
När mjukgöraren diffunderar/tvättas ut ur epoxi blir belägget sprödare och sprödare.
När mjukgöraren diffunderar/tvättas ut ur akryl, blir belägget mjukt och poröst samt at det bildas oönskade porer.
Tryckhållsfastheten och böj- & dragstyrkan minskar dramatiskt när mjukgöraren diffunderar ut. Därför är det av stor betydelse att mjukgöraren kan hållas på plats så länge som möjligt och att den kemiska konstruktionen är intakt. 
Temperaturvariationer, ljus och renhållning(vatten och rengöringsmedel) "vaskar" ut mjukgöraren ur plasten. Detta förändrar beläggets ursprungliga konstrution och reducerar därmed livslängden.
AcryliCon System är ett specialtillverkat plastlägg fär industrigolv. Tackvare sin unika kemiska konstruktion, där det kombinerar de bästa egenskaperna från akrylat och epoxi, behåller belägget sina optimala, ursprungliga egenskaper. Betydelsen av golvet blir alltför undervärderat.
Förvaltare/ägare som spar pengar på fel ställe får i regel också betala dyrt för det. 
Vill du ha ett golv som tillfredsställer dina mest långsiktiga krav, också efter 3-7 år, lönar det sig att betala lite extra.
När AcryliCon System en gång är lagt så liger det där- år efter år- något som våra referenser tydligt visar.
AcryliCon System har funnits på den Nordiska marknaden sedan 1977. I Sverige började segertåget 1989.