Begär offert

Bra att veta

Avslöjar svagheterna redan efter första reparationen

Förr eller senare kommer alla golv slitas ut, det är därför man ska se till att underhållning och renovering är både billig och enkel att genomföra. Med plastbelägg får du bra förutsättning, det finns märkbara skillnader på plast och akrylplast, akrylplasten är mer synnerlig. Kvaliteten och hållbarheten är bättre, inte bara tryckhållfastheten, även den kemiska konstruktionen.

Belägget blir sprödare efter att mjukgöraren tvättas/diffunderar ut ur epoxi. Tvättas/diffunderas mjukgöraren ut ur akryl bildas porer och gör i stället belägget mjukt och poröst. Drag- och böjningsstyrkan samt tryckhållfastheten minskar ordentligt när mjukgöraren diffunderat ut ur belägget. Man kan välja att antingen lägga termoplast eller hårdplast (t ex epoxi och polyuretan), hårdplasten kan inte lösas upp igen efter att den väl härdat.

Innan man lägger på ny härdplast måste först den gamla plasten rengöras och slipas ner. Gör man detta innebär det att man endast gör en mekanisk bindning som inte ligger i ihopsmälta lager. Däremot kan termoplasten efter härdning lösas upp så gammal eller ny beläggning kan smälta samman via så kallade kemisk bindning, förutsatt att belägget inte blivit alltför poröst.

Termoplasten AcryliCon System är specialtillverkat plastbelägg för industrigolv. Den unika kemiska konstruktionen gör att denna inte blir poröst, eftersom du kan lösa upp belägget med AcryliCon System som har ett molekylgrepp via kemisk bindning, vilket minimerar riskerna för delaminering.

Det är ofta som betydelsen av golvet blir undervärderat och kan leda till dyra kostnader i slutändan. Är du ute efter ett tillfredställande golv som klarar de mest långsiktiga kraven, även efter 3-7 år så bör man betala lite extra för att få rätt kvalitet. Våra referenser kan tydligt bevisa att när väl ett “AcryliCon System” har installerats, så håller det i flera år.

Acrylicon System kom till den nordiska marknaden 1977 och fortsatte sitt vinnande koncept i Sverige 1989.

 

Det kan behövas mer för att ta itu med lukten

Har ni problem med att få golvet rent eller krävs extra mycket rengöringsmedel för att uppnå samma resultat som tidigare? Då kan det bero på att golvbelägget behöver förnyas, eftersom ett golvbelägg alltid ska vara lätt att hålla rent samtidigt som det ska ge ett bra estetiskt intryck. Här ger plastbelägg bästa förutsättningen, det är dock skillnad på plast i allmänhet och akrylplast i synnerhet.

När belägget löser upp sig och blir poröst är tryckhållfastheten alldeles för låg och smuts börjar tränga igenom, vilket gör det väldigt svårt att hålla rent och då börjar den illa lukten byggas upp. Därför är kvaliteten och hållbarheten på belägget och mjukgöraren så viktig, samt den kemiska konstruktionen.

Även om det gamla belägget skulle gå att få rent så tar det avsevärt längre tid jämfört med ett helt nytt belägg. Den extra doseringen av rengöringsmedel som skulle krävas blir också en kostsam fråga.

Det specialtillverkade plastbelägget för industrigolv “Acrylicon System”, har den unika kemiska konstruktionen som gör att belägget behåller sina egenskaper och slitstyrka även vid upprepade rengöringar. Även efter flera års användning är det lika lätt att hålla rent.

Det är ofta som betydelsen av golvet blir undervärderat och kan leda till dyra kostnader i slutändan. Är du ute efter ett tillfredställande golv som klarar de mest långsiktiga kraven, även efter 3-7 år så bör man betala lite extra för att få rätt kvalitet. Våra referenser kan tydligt bevisa att när väl ett “AcryliCon System” har installerats, så håller det i flera år.

Acrylicon System kom till den nordiska marknaden 1977 och fortsatte sitt vinnande koncept i Sverige 1989.

 

Bakterier och svamparter är största boven hos industrin för näringsmedel

Därför ställs det höga krav inom industrin för näringsmedel på alla de material som ska användas, framför allt materialet till golvet.

Här ger plastbelägg bästa förutsättningen, det är dock skillnad på plast i allmänhet och akrylplast i synnerhet. Kvaliteten och hållbarheten på belägget och mjukgöraren är viktig, samt den kemiska konstruktionen.

Belägget blir sprödare efter att mjukgöraren tvättas/diffunderar ut ur epoxi. Tvättas/diffunderas mjukgöraren ut ur akryl bildas porer och gör i stället belägget mjukt och poröst. Drag- och böjningsstyrkan samt tryckhållfastheten minskar ordentligt när mjukgöraren diffunderat ut ur belägget.

Det specialtillverkade plastbelägget Acrylicon System ger industrigolvet den unika kemiska konstruktionen som gör att golvet reagerar annorlunda. Med hög antiseptisk kvalitet finns det inga sprickor eller porer där svampar och bakterier kan frodas.

Det är ofta som betydelsen av golvet blir undervärderat och kan leda till dyra kostnader i slutändan. Är du ute efter ett tillfredställande golv som klarar de mest långsiktiga kraven, även efter 3-7 år så bör man betala lite extra för att få rätt kvalitet. Våra referenser kan tydligt bevisa att när väl ett “AcryliCon System” har installerats, så håller det i flera år.

Acrylicon System kom till den nordiska marknaden 1977 och fortsatte sitt vinnande koncept i Sverige 1989.

 

Du andas in damm oundvikligen

När golv blir slitna är det vanligt att dessa avger så kallade slitagedamm, som uppkommer så fort man nöter på golvet till den nivån att de bildas repor. Dammpartiklarna från slitaget är mikroskopiska, vilket gör att munskydd inte är behjälpligt. Tänk på hälsorisken vid arbete med produkter som inte härdar ordentligt.

Ett utdrag från:
HÄRDPLASTER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS: 1996:4

”Ofullständigt härdad produkt kan innehålla restmängd av hälsofarlig härdplastkomponent” 
Enligt 5 § lagen om kemiska produkter (SFS 1985:426) (Vilken omfattar hantering och
användande av bl.a. härdplastprodukter). ­”skall sådana produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter.”

Här ger plastbelägg bästa förutsättningen, det är dock skillnad på plast i allmänhet och akrylplast i synnerhet. Kvaliteten och hållbarheten på belägget och mjukgöraren är viktig, samt den kemiska konstruktionen.

Belägget blir sprödare efter att mjukgöraren tvättas/diffunderar ut ur epoxi. Tvättas/diffunderas mjukgöraren ut ur akryl bildas porer och gör i stället belägget mjukt och poröst. Drag- och böjningsstyrkan samt tryckhållfastheten minskar ordentligt när mjukgöraren diffunderat ut ur belägget.

Det specialtillverkade plastbelägget Acrylicon System ger industrigolvet den unika kemiska konstruktionen som gör att golvet åldras mycket långsammare med betydande hög hållbarhet och slitstyrka. Härdningen sker på två timmar och avger inga giftiga dammpartiklar.

Det är ofta som betydelsen av golvet blir undervärderat och kan leda till dyra kostnader i slutändan. Är du ute efter ett tillfredställande golv som klarar de mest långsiktiga kraven, även efter 3-7 år så bör man betala lite extra för att få rätt kvalitet. Våra referenser kan tydligt bevisa att när väl ett “AcryliCon System” har installerats, så håller det i flera år.

Acrylicon System kom till den nordiska marknaden 1977 och fortsatte sitt vinnande koncept i Sverige 1989.

 

Mer resistent mot vatten

Plastbelägg ger den bästa förutsättningen för att ett golv ska tåla vatten, det är dock skillnad på plast i allmänhet och akrylplast i synnerhet. Kvaliteten och hållbarheten på belägget och mjukgöraren är väldigt viktig, samt den kemiska konstruktionen.

Belägget blir sprödare efter att mjukgöraren tvättas/diffunderar ut ur epoxi. Tvättas/diffunderas mjukgöraren ut ur akryl bildas porer och gör i stället belägget mjukt och poröst. Drag- och böjningsstyrkan samt tryckhållfastheten minskar ordentligt när mjukgöraren diffunderat ut ur belägget.

Det specialtillverkade plastbelägget Acrylicon System är suveränt för industrigolvet då den unika kemiska konstruktionen är mycket bättre på att skydda mot konstant belastning av vatten. Det är därför vi är marknadsledande med akrylplastbelägg inom exempelvis fiske- och livsmedelsindustrin i Norge.

Det är ofta som betydelsen av golvet blir undervärderat och kan leda till dyra kostnader i slutändan. Är du ute efter ett tillfredställande golv som med de bästa egenskaperna från akrylat och epoxi, klarar de mest långsiktiga kraven även efter 3-7 år så bör man betala lite extra. Våra referenser kan tydligt bevisa att när väl ett “AcryliCon System” har installerats, så håller det i flera år.

Acrylicon System kom till den nordiska marknaden 1977 och fortsatte sitt vinnande koncept i Sverige 1989.

 

Kvalitet och hållbarhet

Inget golv varar för evigt, tidens tand sätter sina spår förr eller senare efter årliga belastningar. Det blir konsekvenser för hela verksamheten när golvet väl slits och blir poröst, även ekonomiska. Det är därför rekommenderat att satsa på hållbart och kvalitativt plastbelägg redan från första början. Det är dock skillnad på plast i allmänhet och akrylplast i synnerhet. Kvaliteten och hållbarheten på belägget och mjukgöraren är väldigt viktig, samt den kemiska konstruktionen.

Belägget blir sprödare efter att mjukgöraren tvättas/diffunderar ut ur epoxi. Tvättas/diffunderas mjukgöraren ut ur akryl bildas porer och gör i stället belägget mjukt och poröst. Drag- och böjningsstyrkan samt tryckhållfastheten minskar ordentligt när mjukgöraren diffunderat ut ur belägget. Det är av stor betydelse att den kemiska konstruktionen är intakt och att mjukgöraren håller så länge det är möjligt.

Beläggets ursprungliga konstruktion förändras och reducerar hållbarheten efter ett antal upprepade vaskningar, eftersom mjukgöraren med tiden vaskas ur plasten på grund av temperaturvariationer från ljus, vatten och rengöringsmedel efter rengöring.

Det är ofta som betydelsen av golvet blir undervärderat och kan leda till dyra kostnader i slutändan. Är du ute efter ett tillfredställande golv som med de bästa egenskaperna från akrylat och epoxi, klarar de mest långsiktiga kraven även efter 3-7 år så bör man betala lite extra. Våra referenser kan tydligt bevisa att när väl ett “AcryliCon System” har installerats, så håller det i flera år.

Acrylicon System kom till den nordiska marknaden 1977 och fortsatte sitt vinnande koncept i Sverige 1989.