Begär offert

Acrylicon® Variant System

Beskrivning

AcryliCon Variant System är ett enfärgat, eller enfärgat med dekorativa flingor, självutjämnande industrigolv . Det kan läggas i olika tjocklekar mellan 1 och 3 mm, beroende på användningsområde. Med mycket hög tryckhållfasthet AcryliCon Variant System lätt att hålla rent, trotts stora belastningar. Golvet kan levereras med halkskydd i olika gradering och mättnad till kundens specifikationer. AcryliCon Variant System kan levereras med antibakteriellt skydd.

Underlag

De krav som måste uppfyllas för att säkerställa ett industrigolv med optimal hållbarhet och bra bindning till den underliggande betongen säkerställs genom noggrann visuell inspektion samt utvärdering och förberedelse av ytan innan golvet läggs. Betongen skall vara av kvalitet B20 eller bättre, hållfastheten och kvaliteten måste vara hög. Ytan måste också vara fri från partiklar, damm, olja eller fett samt homogen. Ytan måste i regel rengöras noggrant och behandlas innan installation av industrigolv kan göras. Fukthalten i underlaget får inte vara mer än 5 vikt-% och det få inte förekomma att fukt tränger igenom underifrån. AcryliCon måste informeras om underlagets specifikationer, speciellt om golvet har behandlas eller innehåller någon tillsats som kan påverka härdnings- eller installationsprocessen. Golvet bör ha en temperatur av minst 5°C och en maximal temperatur av 27°C för våra standardlösningar. AcryliCon kommer att utföra tester på det aktuella området före installation. Dessa tester ska undersöka vidhäftningen mellan variant system och underlaget samt ta fram information om betongens porositet, fuktighet, renhetsgrad och dess styrka och kvalitet. Syftet är att säkerställa det bästa möjliga resultat av slutprodukten.

Egenskaper och installation

AcryliCon Primer, Bodycoat och Sealer är syntetiska hartser som är; transparent, fritt från lösningsmedel och så kallade ”VOC” komponenter, av medium viskositet, icke gulnande, giftfria, tvåkomponents modifierad metylmetakrylat. AcryliCon Bodycoat 1061 SW används som Bodycoat för att uppnå dekorativt enfärgade golv med hög slitstyrka och mycket lång hållbarhet. AcryliCon Sealer som används som transparent ytskikt med hög slitagemotstånd. Härdningstiden är cirka 1 timme vid 20°C. Lägsta temperatur för installation är 5°C. AcryliCon kan även erbjuda lösningar för installation ner till -25°C.

Teknisk Information

Beläggningens kvalitet hänvisas till DIN 1164. Angivna värden är genomsnittsvärden. Leverantören är ansvarar inte för eventuella förändringar av egenskaper till följd av varmvattensbelastningar på 68°C och över, samt temperaturchock vid varierande påfrestningar av varmt och kallt vatten

Tryckhållfasthet (DIN1164): 98,0 N/mm 2
Draghållfasthet vid böjning (DIN 1164): 37 N/mm 2
Elasticitetsmodul (DIN53457): 4000 N/mm 2
Vatten absorption fyra dagar (DIN53495): mindre än 0,1 %
Brottförlängning (DIN53445): 18 %
Ytresistans (ASTM D 147): 6.0.10 12 ohm
Temperaturuthållighet: Bibehållen resistans upp till 68 °C.
Kemisk motståndskraft: Gott motstånd emot de flesta syror, alkalier, oljor och fetter, rengöringsmedel, se separat kemiskt motståndslistan.
Halkskydd (Scofa – ASTM C – 1028): Torr: 0.84 Med AluOxide: Torr: 1,14 Våt: 0.85 Med AluOxide: Våt: 1.10