Kontakt: +46 (0)10 150 19 00
Marknadens bästa industrigolvbeläggning

Kvalite, nöjda kunder och problemfria golv

Välkommen!


1976 påbörjade AcryliCon produktion och utläggning av ett speciellt utvecklat system för industrigolvbelägg baserat på metylmetakrylat. Systemet kombinerar de bästa egenskaperna från de mest effektiva bindemedlen som fanns att tillgå. AcryliCon´s målsättning var även att återvinna förtroendet för plastbeläggningar samt tillfredsställa kundernas mångskiftande krav.​​​​​​​
En undersökning, som gjordes bland kunder 
inom livsmedelsindustrin 1977, visade att 95 % av dessa hade samma krav på golvbelägg, (önskemålen kom dock inte alltid i samma ordningsföljd):
  •  Hygienisk
  • Estetiskt tilltalande
  • Lätt att rengöra
  • Halksäkert
  • Lång livslängd med minimalt underhåll
Resultatet av undersökningen blev "födelsen" av "AcryliCon System". Kraven som kunder inom livsmedelsindustrin ställer i dag är det samma som 1977. Inom loppet av de sista tjugo åren har AcryliCon befäst sin position som den främsta producenten och installatören av industrigolv. Detta genom att vi ständigt bevisar våra beläggningars långa livslängd.
​​​​​​​

Ett märke för trygghet Bekymmersfrihet och lång livslängd.

Den viktigaste av AcryliCon´s grundstenar är det långsiktiga förtroende vi uppnått hos våra kunder. Ett förtroende för AcryliCon som bäste producent, installatör och garant för industrigolv, vilken delas av kunder över hela världen. 
Som ett bevis för detta installerar AcryliCon ofta en daterad plakett av rostfritt stål i alla nya golv.
Ett märke för långvarig trygghet.

AcryliCon®’s Mission


AcryliCon Gruppen skall vara ledande säljare, rådgivare och installatörer av marknadens bästa industrigolvbelägg. AcryliCon skall bli betraktad som en kunskaps- rik samarbetspartner som baserar sin tillväxt på kvalitet, nöjda kunder och en problemfri lösning.