Kontakt: +46 (0)10 150 19 00

Acrylicon® Dekor System

Beskrivning


​​​​​​​Acrylicon Dekor är ett golvsystem med graderad kvartssand som har en helt unik livslängd och rengörbarhet. Acrylicons produkter har en tryckhållfasthet som är den högsta på marknaden och tål mycket belastning. Golvet kan levereras med halkskydd i önskad gradering och mättnad till kundens specifikationer. Acrylicon Dekor System är fogfria - socklar och lister har en homogen övergång till golvet, tack vare golvets unika kemiska bindning. Härdningstiden är dessutom mindre än två timmar, vilket innebär minimal stopptid för din verksamhet. De kemikalier som används är miljövänliga och giftfria. Acrylicon Dekor System kan levereras med antibakteriellt skydd.
decorsystemdecorsystem
decorsystem

Underlag


De krav som måste uppfyllas för att säkerställa ett industrigolv med optimal livslängd och ett bra bindning till den underliggande betongen säkerställs genom noggrann visuell inspektion samt utvärdering och preparation av ytan innan golvet läggs. Betongen skall vara av kvalitet B20 eller bättre, hållfastheten och kvaliteten måste vara hög. Ytan måste också vara fri från partiklar, damm, olja eller fett samt homogen. Ytan måste i regel rengöras noggrant och behandlas innan installation av industrigolv kan göras. Fukthalten i underlaget får inte vara mer än 5 vikt-% och det få inte förekomma någon fuktgenomträngning underifrån. Acrylicon måste informeras om underlagets specifi kationer, speciellt om golvet har behandlas eller innehåller någon tillsats som kan påverka härdnings- eller installationsprocessen. Golvet bör ha en temperatur av minst 5°C och en maximal temperatur av 27°C för våra standardlösningar. Acrylicon kommer att utföra tester på det aktuella området före installation. Dessa tester ska undersöka vidhäftningen mellan dekor system och underlaget samt ta fram information om betongens porositet, fuktighet, renhetsgrad och dess styrka och kvalitet. Syftet är att säkerställa det bästa möjliga resultat av slutprodukten.
decor system 2dekor system 1

Egenskaper och installation


Acrylicon Primer, Bodycoat och Sealer är syntetiska hartser som är; transparent, fritt från lösningsmedel och så kallade ”VOC” komponenter, av medium viskositet, icke gulnande, giftfria, tvåkomponents modifi erad metylmetakrylat. AcryliCon Bodycoat 1061 SW används som Bodycoat för att uppnå dekorativt färgade kvartsgolv med hög slitstyrka och mycket lång livslängd. AcryliCon Sealer som används som transparent ytskikt med hög slitagemotstånd. Härdningstiden är cirka 1 timme vid 20°C. Lägsta installations temperatur är 5°C. AcryliCon kan även erbjuda lösningar för installation ner till -25°C.

Teknisk Information


Beläggningens kvalitet hänvisas till DIN 1164. Angivna värden är genomsnittsvärden. Leverantören är ansvarar inte för eventuella förändringar av egenskaper till följd av varmvattensbelastningar på 68°C och över samt temperaturchock vid varierande påfrestningar av varmt och kallt vatten.

Tryckhållfasthet (DIN1164): 94 N/mm2
Draghållfasthet vid böjning (DIN 1164): 30 N/mm2
Elasticitetsmodul (DIN53457): 3160 N/mm2
Vatten absorption fyra dagar (DIN53495): mindre än 0,1 %
Brottförlängning (DIN53445): 18 %
Ytresistans (ASTM D 147): 6.0.10 12 ohm
Temperaturuthållighet: Bibehållen resistans upp till 68 °C.
Kemisk motståndskraft: Gott motstånd emot de fl esta syror, alkalier, oljor och fetter, rengöringsmedel, se separat kemiskt motståndslistan.
Halkskydd (Scofa - ASTM C – 1028): Torr: 0.84 Med AluOxide: Torr: 1,14 Våt: 0.85 Med AluOxide: Våt: 1.10

Användningsområden


​​​​​​​Dekor System är designad för livsmedelsindustri, våta områden, industriella miljöer samt områden där hygien är en prioritet och höga användning / myndighetskrav måste uppfyllas. Vi rekommenderar Dekor System för alla typer av livsmedelstillverkning (fiskförädling, bryggerier, bagerier, etc), dagligvaruhandel, mekanisk industri (fordonsindustri, verkstad, etc) samt inom kemi- och läkemedelsindustri.

Härdning


​​​​​​​Acrylicon Industrial Flooring Systems är fullständigt härdat inom två timmar efter installation och golvet kan sedan belastas (mekaniskt och kemiskt) och tas i bruk utan någon ytterligare stopptid.

Rengöring och underhåll


Regelbunden rengöring med mekaniska rengöringsmaskiner. Cylinder maskiner med inbyggd vakuum är mest lämpliga. Rengöringen kan göras i kombination med avfettningsagent eller med Acrylicon rengöringsmedel. Acrylicon Systems kemiska egenskaper gör att alla reparationer och nyanläggning binder till det befintliga Acrylicon golv utan att det det bildas några fogar och resultatet blir ett monolitisk golv. Kontakta närmaste Acrylicon kontor för vägledning.

Livslängd


Mer än 20-30 år, enligt våra nöjda kunder – förutsatt korrekta att installationsvillkor finns och underhållsrutiner följs.

Specifikation


AcryliCon Dekor System Finish: Silkesmatt
Tjocklek: Standard 4 mm, men kan varieras mellan 3 till 8 mm. Färg: Standardkulörer enligt färgkartan, specialblandningar på begäran. Substrat förberedelse och installation enligt instruktioner.
Leverantör: AcryliCon Polymers GmbH

Disclaimer


Denna information och all vidare teknisk rådgivning är baserad på intensiv forskning och många års erfarenhet. Emellertid innebär det inga förpliktelser eller annat juridiskt ansvar från vår sida, även när det gäller befi ntliga tredje parts immateriella rättigheter, särskilt patent rättigheter. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar under loppet av vidare utveckling. Produkt prestanda som beskrivs i detta dokument kan verifi eras genom prövning, som vi rekommend erar bedrivs av kvalifi cerade experter i samråd med Acrylicon.