Begär offert

Acrylicon® Dékor ESD System

Beskrivning

Acrylicon Décor ESD-systemet är en unik, snabbhärdande, tungt bärande, ESD/antistatisk industrigolv. Systemet har också eminent konduktivitetsvärde, hållbarhet, livslängd och exceptionell
rengörbarhet. Härdningstiden är under 2 timmar, vilket betyder att driftstopp reduceras till ett minimum. Konduktiviteten är integrerad i systemet vilket säkerställer funktionen utmed golvets hela livslängd.

Underlag

Betongstyrkan får inte vara mindre än 22,5 N / mm2 (3250 psi). Underlaget måste vara fast, fritt från smuts, olja, damm och andra föroreningar som kan förhindra härdning. Det är nödvändigt att skydda underlaget från stigande fukt och grundvattentryck. Acrylicon system kan appliceras på 28 dagar gammal betong med en relativ luftfuktighet upp till 95%. Finnas några tvivel om fukten i betongen rekommenderas en isolerad hygrometer för att testa fuktigheten.

I situationer som kräver snabb installation kan AcryliCon erbjuda snabbhärdande system som alternativ till traditionell betong. Acrylicon system kan också binda till andra underlag. För ytterligare råd och beställning, vänligen kontakta oss.

 

Egenskaper och installation

Acrylicon Primer, Bodycoat och Lack är transparenta, lösningsmedelfria, icke-toxiska när de härdat och av medelviskositet. Acrylicon Bodycoat används som huvuddel för att uppnå tuffa och färgade golv. Acrylicon Sealer används som en färglös, slitstark tätningslack. Härdtiden är cirka 1 timme vid 20°C. Den lägsta appliceringstemperaturen är 5°C

 

Teknisk Information

De tekniska egenskaperna för Acrylicon-systemet utvärderas enligt EN-, ASTM- eller ISO-standarderna och resultaten är medelvärden framtagna under lämpliga och rekommenderade installations- och användningsförfaranden.

Tryckhållfasthet (DIN1164): 90 N/mm²
Böjhållfasthet (DIN 1164): 28 N/mm²
Elektronisk konduktivitet (EN 1081): Volym-Resistans (R1): 14kΩ. Yt-Resistans (R3): 182kΩ
Vidhäftningsstyrka (DIN / EN 1542:1999): Betong och Stål: >2,0 MPa
Glidmotstånd (ASTM C1028 (SCOF)): Torr: 0,84. Blöt: 0,85
Glidmotstånd (BS 7976 (TRL Pendulum Test): Torr: 78. Blöt: 66
Glidmotstånd (DIN 51130 (German Ramp Method) Dry): R13 classification
Temperaturbeständighet: Tolerant för långvariga temperaturer upp till 70°C
Nötningsmotstånd (EN ISO 5470-1 (Taber)): <535 mg (genomsnittlig förlorad massa)
Brandklass (EN 13501-1): Dfl – s1

Ladda ner PDF Acrylicon Décor ESD System